Zgłoś błąd

Urząd Miejski w Piszu 
ul. Gustawa Gizewiusza
12-200 Pisz

Tel. 572 164 610
Tel. (87) 424-12-07
Fax. (87) 423-12-38
email: wwwpisz@pisz.home.pl